យើងបានចូលរួមនៅក្នុងជំរុំបណ្តុះបណ្តាលអ្នកជំនួញអាលីបាបាកាលពីសប្តាហ៍មុន

អាសូសូសូឡាជាក្រុមយុវជនហើយយុវជនសម័យថ្មីមិនត្រឹមតែត្រូវការប្រាក់ខែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាបរិយាកាសដែលពួកគេអាចអភិវឌ្ឍបានទៀតផង។ អឹមសូសូឡាតែងតែជាក្រុមហ៊ុនដែលផ្តោតលើការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកហើយយើងមានឆន្ទៈជួយបុគ្គលិកទាំងអស់ឱ្យទទួលបានការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង។ យើងជឿជាក់ថាការបណ្តុះបណ្តាលសាជីវកម្មគឺមិនត្រឹមតែជួយដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់និយោជិកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីជួយក្រុមហ៊ុនឱ្យលេចធ្លោនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងឡើង។ មានតែតាមរយៈការពង្រឹងសមត្ថភាពឥតឈប់ឈរនៃក្រុមរបស់យើងទើបយើងអាចរក្សាល្បឿនកាន់តែប្រសើរឡើងតាមពេលវេលា។
solar cell
 

 

 

 

 

កាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបានចូលរួមនៅក្នុងជំរុំបណ្តុះបណ្តាលអ្នកជំនួញស្នូលអាលីបាបា។ ក្នុងអំឡុងពេលបោះជំរុំបណ្តុះបណ្តាលយើងមិនត្រឹមតែរៀនសូត្រពីចំណេះដឹងថ្មីៗប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបានជួបពាណិជ្ជករឆ្នើម ៗ ជាច្រើនទៀតផង។ យើងមានកិត្តិយសណាស់ដែលត្រូវបានអញ្ជើញដោយជំរំបណ្តុះបណ្តាលអ្នកជំនួញស្នូលអាលីបាបា។ សូមអរគុណចំពោះការទទួលស្គាល់របស់ស្ថានីយ៍អន្តរជាតិ Alibaba ចំពោះក្រុមហ៊ុនរបស់យើង។


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ មករា - ២៦-២០២១